Tuyển gấp 15 nhân viên kinh doanh

Tuyển gấp 15 nhân viên kinh doanh
  Trang Hồ Sơ Doanh Nghiệp – Company Profile Thông tin công ty Company Overview: Website: Year of establishment: Company Industry: Product & Services: Quy mô công ty: Company size: <200 Lưu ý khác (optional) Special Note: •       Lương/ thưởng hấp dẫn tùy theo kinh nghiệm và năng lực của ứng viên (có thể đàm phán). •       Chế độ nghỉ phép năm, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế theo quy định .